Увеличават със 120 хил. лева капиталът на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД. Решението е взето на днешното заседание на кабинета "Борисов-3", съобщиха от Министерския съвет.

Увеличението на капитала ще стане чрез емитирането на 1200 броя нови акции на тази стойност. Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката, решиха министрите.

Средствата за увеличаването на капитала са предвидени в бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 година. Те са предназначени за издръжка на проектната компания, както и за обезпечаване на финансовите ангажименти на дружеството като акционер в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.", регистрирана в Амстердам, Холандия.

"Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БР ЕАД е държавно акционерно дружество, в което министърът на енергетиката упражнява правата на едноличния собственик на капитала.

"Транс Болкан Пайплайн Б. В." е създадена през 2008 г. по силата на Междуправителствено споразумение между Руската федерация, Република България и Република Гърция.

Припомняме, също с толкова - 120 000 лв. увеличиха и през 2017 г. капитала на дружеството по неосъществения газопровод "Бургас-Александруполис".

На 11 юни 2010 г. по времето на кабинета "Борисов-1" премиерът Бойко Борисов заяви, че България се отказва от проекта "Бургас - Александруполис". Изявлението му беше след среща с посланици от Европейския съюз в резиденцията на испанското посолство.

На 2 февруари 2017 г. служебният кабинет "Герджиков" поиска да възобнови проекта.