Определиха ново възнаграждение на изпълнителния директор на НАП.

Считано от 1 януари 2021 г. правителството увеличи основната месечна заплата на Галя Димитрова.

Увеличението е свързано с повишаването на разходите за персонал в бюджетните организации за тази година.

Отчетен е приносът на изпълнителния директор на НАП за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на Агенцията за 2020 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги.

Шефката на НАП взела тежко решение да не прекратява отпуска си

Шефката на НАП взела тежко решение да не прекратява отпуска си

Тя е със своя екип във всеки момент, а човек е отговорен не само в професионален, но и в личен план

Взет е предвид и фактът, че с промените в Закона за хазарта на изпълнителния директор на НАП са възложени допълнителни правомощия и отговорности по прилагането на закона, свързани с осъществяване на държавен надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности.

Припомняме, заплатата на шефа на НАП беше увеличена и през февруари миналата година.

Това се случи, независимо че при хакерска атака срещу НАП през 2019 г. изтекоха лични данни на над 5 млн. български граждани.

Докато хиляди българи се притесняваха дали да сменят личните си документи и как тази хакерска атака ще се отрази на бизнеса и сигурността им, шефката на НАП Галя Димитрова след продължителен размисъл реши да не прекратява годишния си отпуск. По думите й "човек трябва да е отговорен не само в професионален, но и в личен план".