В Министерството на отбраната отвориха единствената оферта, която участва в процедурата за придобиване на нов боен кораб, съобщиха от МО.

Членовете на Междуведомствената работна група отвориха предложението от участник в процедурата за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили (ВМС).
Комисията е назначена със заповед на премиера. В нея участват представители на Министерството на отбраната, Министерството на финансите и Министерството на икономиката.

"От заявилите интерес още шест компании, четири отговориха, че не могат да представят предложение в отговор на поканата, а от две не е получен отговор. Съгласно рамката на Проекта за инвестиционен разход, при подаване дори на една оферта, тя трябва да бъде разгледана и оценена", поясни командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев. Той е и съпредседател на междуведомствената работна група.

Групата ще разгледа техническото и ценовото предложение в постъпилата оферта, според методиката, която е определена подробно на Съвет по отбраната.
След като бъдат оценени предложените параметри, членовете на междуведомствената комисия ще опишат в доклад до военния министър предложението за последващи действия.

Инвестиционният проект за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб беше приет с решение на Министерския съвет от 1 април 2016 г. и на 43-ото Народно събрание от 2 юни 2016 г. Според проекта, Военноморските ни сили ще се сдобият с два многофункционални патрулни кораба.