"Потенциално опасните язовири не са повредени, а са тези, които се намират близо до жп линии, пътища и населени места. Това са язовирите, които се проверяват всеки път, когато се организират междуведомствените комисии", заяви пред БНТ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Така тя отговори на запитването, че от 5185 в страната 804 са определени като потенциално опасни още преди години.

"Това не са технически повредени съоръжения, те подлежат на проверка", категорична е тя. Екоминистърът обясни, че в екоминистерството следят непрекъснато състоянието на язовирите.

"Има наказани и кметове, и оператори, и търговски дружества", увери Василева, но не уточни кои са те и с какви суми са глобени. "Повече от 200 хил. лева са глобите, които са наложени", обобщи Василева.

Според нея призивът в парламента, отправен от депутата Корнелия Нинова да се провери състоянието на язовирите е: "Лош опит за всяване на паника. Не е редно да се спекулира със страховете на хората. Сега нивата на реките се занижават, не се очаква обилно снеготопене. Спекулациите са силно преувеличени. Работим координирано, не на парче".

Ивелина Василева е категорична, че в страната няма безстопанствени язовири. "Ясни са собствениците на 253 от тях. Ясно е кой отговаря - собствениците, операторите, областните управители провеждат контролни дейности", смята екоминистърът.

Като дългогодишен политик тя прехвърли отговорността на предходните правителства. "Има слабости, натрупвани в годините", каза Василева.

Въпреки това тя увери, че институциите следят състоянието на язовирите. "Двукратно в годината се правят проверки. От Напоителни системи наблюдават състоянието на язовирите, извеждат тези, които не са в добро техническо състояние. Кметове, областни управители знаят своите отговорности".

"През м.г. е направено много в посока да има ясни отговорности кой носи отговорността - собственици, оператори, институции, ако се случи нещо неочаквано, ще бъде ясно кой носи отговорността за това. Контролът е засилен, включително и с налагане на санкции", каза Василева по отношение на опазването на язовирите в страната.

Относно минералните извори министърът на околната среда и водите обясни, че страната ни е на второ място в Европа по богатство на минерални води.

"Имаме амбиция да създадем национална програма за подпомагане на общините за развиване на находищата на минералните води на тяхна територия - развитие на балнеотуризъм, отопление на сгради с геотермални води", обясни Василева.

"Общините имат нужда от подкрепа. Разработваме национална програма, с която ще ги подпомогнем. Потенциалът е голям, има повече от 220 находища на минерални води. Ще подкрепим общините и работим по критериите и разработване на тази схема", увери Ивелина Василева.

Парите за разработване на тези проекти щели да дойдат от концесионните такси на ползваните минерални води. "Общините ще могат да събират сами такси от пропускателите за ползване на минерални води", увери Василева.

За качеството на питейната вода, което според изследване на "Активни потребители" в 39 % от пробите на животворната течност има 1 или повече замърсители, министър Василева увери, че ВиК дружествата гарантират качествата на питейните води. "През м.г. има нови 2006 км новоизградена водоснабдителна и канализационна мрежа", похвали се екоминистърът.

За исканата "Такса клошар" - да бъдат глобявани до 1000 лева хората, които ровят по кофите, министър Василева обясни, че обсъждането на Законопроекта продължава.

"Той съдържа доста важни предложения за ограничаване на сивия сектор, интерпретацията му бе доста погрешно бе насочена. Това не е такса "клошар", а е предложение за глоба "вандал", основната идея е да не се допускат посегателства върху контейнерите, в които се събират отпадъци", опита се да обясни намеренията си Василева.

"Нашата цел не е да тормозим клошарите. Отворени сме и за предложения, които заинтересованите страни смятат, че са по-удачни. Наясно сме с положението на тези хора, целта е да се унищожат вандалските прояви, чупенето", допълни Ивелина Василева.