Десислава Иванчева и Биляна Петрова оспорват отказа на ОИК- София за регистрацията за местните избори. Това стана ясно от позиция на Десислава Иванчева изпратена до медиите.

В становището си Иванчева заявява, че в законоустановения срок са обжалвали пред ЦИК 9 решения на ОИК-Столична община, които според тях са незаконосъобразни. Като основания те посочват следното:

1. Упълномощените наши представители са били при комисията преди 17:00 часа. В 16.47 часа е записан първия представител на Християндемократическата партия (поне 4-5 минути е свалянето на данни от личната карта за регистрация, преди да се качи в залата). Нашите представители са били в залата при комисията в рамките на работното й време и от комисията са били длъжни да ги обслужат, толкова време, колкото е необходимо. Точно това е направено - документите са приети от ОИК - Столична община без забележки. Няма администрация, която да не хлопне демонстративно вратата пред закъснял гражданин, ако им е приключило работното време.

2. В Изборния кодекс е регламентирано, че регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Срокът се брои в дни, а не часове, следователно се прилагат общите правила за броене на сроковете, като срокът изтича в последния час на посочения ден. Както в Гражданския процесуален кодекс, така и в Административнопроцесуалния кодекс правилата за броене на сроковете са ясни. Няма законова пречка документи да се подадат и след изтичане на работното време на съответната администрация, стига да е спазен дневният срок, който изтича в 24-ия час.

3. Относно другото посочено нарушение - несъответствие на електронният носител, който не съответствал на приет с Решение № 120-МИ/16.09.2019 г. на ОИК - СО образец на електронен носител в структуриран вид на Excel. В Изборния кодекс няма изискване за подаване на електронен носител. На първо място, комисията не е изпълнила задължението си по чл. 417 ал.2 от Изборния кодекс и не е дала задължителни указания по отстраняване на констатираната нередност в документацията. Не е дала и срок за отстраняване на допуснатото нарушение. Разпоредбата на чл.417 ал.2 от ИК е императивна и не може съответната ОИК да преценява дали да даде указания или не, тя е задължена при установяване на непълноти и нередности, да даде такива указания и срок за отстраняването им. Едва след изпълнение на тази процедура, може да постанови отказ. Въпреки това си задължение, ОИК 2246-СО е постановила отказ за регистрация, без указания и срок за отстраняване на нередностите и непълнотите.

С оглед на посоченото по-горе Иванчева и Петрова считат, че решенията на ОИК са незаконосъобразни и молят ЦИК да ги отмени, като задължи Общинската избирателна комисия да регистрира кандидатската листа на "Християндемократическата партия на България".

ЦИК не са получавали жалба от Иванчева

ЦИК не са получавали жалба от Иванчева

Готови са да я разгледат

Припомняме, че вчера от ЦИК съобщиха, че към тях не е постъпвала жалба от бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева.

На 25 септември стана ясно, че Общинската избирателна комисия в София е отказала да регистрира бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева като кандидат кмет на София в предстоящите избори на 27 октомври 2019 г. Иванчева бе предложена от ПП "Християндемократическа партия на България".

Мотивът на членовете на Централната избирателна комисия е, че предложението е внесено в Общинска избирателна комисия (ОИК) в Столична община извън законоустановения срок по чл.414, ал.3 от ИК.

Отказаха регистрацията на Десислава Иванчева за местните избори

Отказаха регистрацията на Десислава Иванчева за местните избори

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок

Припомняме, Иванчева се яви и на евроизборите. Тогава тя обяви, че резултатът им е "голям шамар за големите партии".

Бившият кмет на "Младост" Десислава Иванчева беше осъдена на 20 години затвор, нейната заместничка Биляна Петрова - на 15 години затвор, и предишният кмет на същия район - Петко Дюлгеров - на 12 години затвор.

Християндемократите подкрепиха Десислава Иванчева за кмет на София

Християндемократите подкрепиха Десислава Иванчева за кмет на София

Бившата районна кметица на "Младост" е подкрепена от Християндемократическа партия на България