"Диалогът между държавата и сектора на информационните и комуникационни технологии е важен и трябва да продължи. Усилията на правителството при въвеждането на електронното управление, както и по отношение на мрежовата и информационна сигурност, трябва да бъдат подпомагани и да работим в една посока".

Това заяви вицепремиерът Марияна Николова по време на инициираната от нея среща с Бизнес съвета към Съвета за електронно управление и ръководството на Държавна агенция за електронно управление - ДАЕУ.

Темата на разговора бе подобряването на мрежовата и информационна сигурност на административните органи и подобряване на защитата на данните, които те използват и съхраняват.

Във връзка с нормативната и стратегическа рамка вицепремиерът Николова увери участниците, че са предприети всички необходими действия по тяхното актуализиране.

Вече е в сила Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, с която се въвеждат конкретни изисквания по отношение на осигуряването на мрежова и информационна сигурност на администрацията. 

По думите й са подготвени допълнения и изменения на Закона за електронното управление (ЗЕУ), което цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите.

Марияна Николова подчерта, че текущата нормативна уредба дава основата за установяване на нормална работна среда и постигане на сигурност.

Представителите на ИКТ сектора заявиха, че ще подкрепят всяка инициатива, която е в интерес на сигурността на държавните информационни системи.