Съвременният свят е сложен и несигурен. Защитата на човешките права, задълбочаващата се конфронтация между държавите и обществата, нестихващите конфликти в Близкия изток са основни предизвикателства. Те изискват глобални решения, взети чрез диалог и взаимни компромиси.

Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на международната конференция "Движението на необвързаните държави в многополюсния свят: неговата роля в поддържането и насърчаването на международния мир и сигурност". Форумът се проведе в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Въпреки необходимостта от глобални решения, светът изпитва остър дефицит на диалог, стана ясно от думите на вицепрезидента Йотова. Припомняме, България членува в НАТО от 2004 г., а в ЕС от 2007 г.

"В XXI век светът изпитва остър дефицит на пълноценен диалог - както в различните общности в границите на националните държави, така и на международната сцена. Причина за голяма част от проблемите ни е в това, че загубихме възможността да се чуваме", каза Йотова.

Според нея на Африканския континент не трябва да се гледа само като на източник на миграция, бедност и неравенства. "Младото му активно население очаква инвестиции и развитие", заяви вицепрезидентът.

"Движението на необвързаните държави е глас в подкрепа на развиващите се страни на многостранни форуми. Организацията може да прокарва път в световната политика за разрешаването на световните проблеми чрез изграждане на нов тип международни отношения, в които водеща е идеята за мир", посочи Йотова.

Според нея мостовете и доверието не са дадени веднъж завинаги, не се градят лесно и бързо. Те трябва да се пазят и развиват. 

Общо 120 държави с 55 % от световното население членуват в движението, създадено през 1961 г. Държавите в него не са членки на военни блокове, представляват 2/3 от членовете на ООН и са незаобиколим фактор при решаването на въпроси в световната организация.