ВМРО внесе в Народното събрание законопроект за трюфелите.

Целта му е да бъдат уредени обществените отношения, свързани с опазването на естествените находища на трюфели, реда и условията за тяхното ползване, култивиране, изкупуване, съхранение, първична обработка, транспортиране и търговия.

От партията посочват следните цели на закона: опазване на естествените находища на трюфели; постигане на устойчиво и природосъобразно ползване на трюфелите; определяне на ред и условия за ползване на трюфели; защита на правата и интересите на собствениците на територии, в които се извършват дейности по ползване на трюфели; публичност, прозрачност, равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция при добива, култивирането и търговията с трюфели; защита на правата и интересите на лицата, които извършват дейности по ползване, култивиране и търговия с трюфели.

От ВМРО настояват лицата, които осъществяват ползването на трюфели, да бъдат вписани в публичен регистър, който да се поддържа от Изпълнителна агенция по горите.

Според тях обществените отношения, свързани със събирането на трюфел, не са уредени в законодателството у нас, докато в в редица европейски държави това е направено още от 80-те години.

Към момента има много факти за случаи в различни региони от страната, в които се намират естествени находища на трюфели, от които става ясно, че тези естествени находища се увреждат и унищожават при търсене, вадене и събиране на трюфели. От ВМРО са категорични, че повече не бива да се допуска увреждането на горския генетичен фонд на България.

Бракониери унищожават находища на трюфели край Балчик

Бракониери унищожават находища на трюфели край Балчик

От горското стопанство настояват за законодателни промени

По тази причина предлагат въвеждането на законодателна уредба, която да установи единен начин за търсене, събиране и вадене на трюфели, който да гарантира опазването на естествените им находища и придобиването на качествен трюфел.

Този начин според воеводите е чрез използване на обучено куче, което посочва мястото, където се намира трюфел, и само около точката, където то е започнало да рови, трябва да се използва малка лопатка за вадене на трюфели. Отворените гнезда трябва да се заравят, за да може микоризната система да произведе нова реколта трюфели.

"Досегашната практика за вадене на трюфели чрез мотики, големи лопати, дори и с рало тотално унищожава естествените находища на трюфелите занапред. Така горските територии се опустошават и този природен ресурс изчезва като природно богатство", посочва се в мотивите на законопроекта.

От ВМРО посочват, че има битови конфликти между лица, които ползват правилния начин за вадене на трюфели, с други групи от хора, които опустошават горските терени. Намесата на горските служители пък била символична и неефективна.

Установена е и практика на Държавното горско стопанство за отдаване под наем на горски терени само за събиране на трюфели, без държавата да извършва контрол дали се опазват горите във вече отдадените такива. Воеводите изтъкват, че някои от служителите на Изпълнителната агенция по горите толерират този начин на окрупняване и се създават условия за монопол в тази дейност.

Според ВМРО толерирането на практиката за отдаване под наем на горски територии с неясен предмет на договора създава условия за корупционни практики.