България трябва да внесе 3 198 581 евро (6 255 880,68 лв.) за периода 2019-2023 г. по споразумението ЕС-Турция, информираха от МС.

На днешното правителствено заседание министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха Актуализираното общо споразумение между държавите-членки на ЕС и Европейската комисия за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция и образеца на сертификат за финансов принос.

С днешното решение министрите предлагат на парламента да ратифицира споразумението. С него се гарантира сигурността на външните граници на Европейския съюз.

Можем да реагираме при засилен миграционен натиск, убеждава Бъчварова в Брюксел

Можем да реагираме при засилен миграционен натиск, убеждава Бъчварова в Брюксел

Не е съгласна с констатации в германски доклад

Според оценката на експертите: "мобилизирането на финансовите средства за първия транш на Механизма протече успешно. В рамките на 21 месеца от приемането на Изявлението на ЕС и Турция от март 2016 г. беше извършено програмиране и бяха поети задължения и сключени договори за пълния размер на оперативния пакет от 3 млрд. евро" .

По време на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз, на заседанието си в Брюксел на 28 и 29 юни 2018 г. Европейският съвет постигна споразумение за осигуряване на финансирането на втория транш от Механизма за бежанците в Турция в размер на общо 3 млрд. евро, от които 2 млрд. евро ще се предоставят от бюджета на ЕС и 1 млрд. евро от вноски на държавите-членки. Българската вноска представлява 3,2% от общата сума.

В резултат на безпрецедентния приток, предизвикан основно от конфликтите в Сирия и Ирак, Турция приютява най-големия брой в света бежанци и мигранти, пише в мотивите на МС. Към 8 февруари 2018 г. са регистрирани 3 506 532 души, сирийци по линия на системата за временна закрила по данни на турската Генерална дирекция "Управление на миграцията".