Законотворците дадоха на военните полицаи разследващи и криминалистични функции, гласувайки на второ четене текстове от Закона за военната полиция.

На службата се дават всички полицейски правомощия заради заложената опция военните да се включват при терористична операция и охрана на границата. Досега те трябваше да се обръщат към органите на МВР, а от сега сами ще могат да разкриват престъпления и да изготвят експертизи.

Военна полиция ще може да извършва оперативно-издирвателна дейност. Основание за извършване на оперативно-издирвателната дейност са получена информация за лица, укриващи се от органите на наказателното производство или отклонили се от изтърпяването на наложено наказание по дела от общ характер, както и получена информация за безследно изчезнали лица или за трупове с неустановена самоличност.

Оперативно-издирвателната дейност на Военна полиция ще се извършва чрез събиране, съхранение и обработване на информация, вземане на образци за изследване и изследване на предмети и документ, идентифициране и издирване на лица и вещи.

Служителите на Военна полиция ще могат и да провеждат разпити, както и да си служат с други криминалистични похвати като оперативен експеримент и използване на специални разузнавателни средства при условията и по реда, определени със закон.

Военна полиция също така ще набира и доброволни сътрудници. Условията и редът за привличането и работата на служба "Военна полиция" с доброволни сътрудници ще се определят със заповед на министъра на отбраната.