Според НФСБ мярката 60/40 е подкрепа за пасивността. Това става ясно от официална позиция на партията.

Те смятат, че най-важната задача на правителството е да осигури нови работни места, които да насърчат процеса на наемането на освободените служители и насочването им към финансово обезпечени дейности и производства.

От НФСБ са на мнение, че подпомагането на съкратените служители трябва да бъде насочено към създаването на принадена стойност и обществен продукт, който да се ползва и в бъдеще време, както и към подпомагането на най-засегнатите отрасли, като туризма.

АИКБ искат мярката 60/40 да стане 60/0

АИКБ искат мярката 60/40 да стане 60/0

Още сега да се подготвят мерки за след кризата, настояват от Асоциацията

По тази причина от партията предлагат следните алтернативни мерки:

1. Бюджетното финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение с приключено проектиране - пътища, магистрали и др. За 2020 са планирани 100 км на стойност 2.5 млрд. лв. и 260 млн. лв. за II и III-класни пътища

2. Ремонт на язовирни стени и съоръжения на стойност 500 млн. лв. с приключено проектиране. За спешен ремонт са над 400 язовира, класифицирани като опасни и над 2000 са за ремонт.

3. Спешни ремонти на рискови мостови съоръжения и виадукти с приключено проектиране - напр. по АМ "Тракия" (5 броя на стойност 25 млн. лв.)

4. ВиК обекти с готови проекти - на стойност 1.8 млрд. лв.

5. Възобновяване на програмата по саниране на многофамилни жилища, блокове, кооперации - вече заявени 1.5 млрд. лв. с проекти по области и общини, както и чакащи одобрение за възлагане на инженеринг

6. Попълване на държавния резерв с дълготрайни хранителни и други продукти с цел стимулиране производството от български предприятия

7. Допълнителни държавни субсидии за насърчаване на зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство, както и на преработвателните предприятия, с цел увеличаване на българското производство и неговия дял на пазара

8. Пренасочване на мярката 60:40 към създаването на нови работни места

9. "Подгряване" и подпомагане на най-засегнатия отрасъл - туризма за периода юли - октомври (след евентуалното прекратяване на извънредното положение) през ваучери за почивка в българските курорти с финансирането им по схемата 60:40 (държава-работодател) със срок за ползване 1 година.

Мярката 60/40 оставала неработеща за бизнеса

Мярката 60/40 оставала неработеща за бизнеса

Според Мария Минчева от БСК малка част от хората щели да се възползват от мярката