Доброволни формирования бранят общините с до 20 хиляди души при бедствия и аварии. Това решиха депутатите при приемането на второ четене на Закона за защита при бедствията.

Законопроектът предвижда в общини до 20 хиляди души задължително да се създават доброволни формирования. Такова право имат и юридически лица, които също могат да създават доброволни формирования за своя сметка.

При участието си в акции по време на бедствия и аварии, доброволецът вече нямало да се смята в неплатен отпуск, а ще се освобождава от работодателя във връзка с поетите от него граждански и обществени задължения. Така за времето за участие доброволецът ще получава средства от държавния бюджет по условия и ред, определен от правителството. Участието му в спасителните дейности ще се признава за трудов стаж.

Доброволците да се осигуряват по реда на Кодекса за социално осигуряване, като осигурителните вноски ще са изцяло за сметка на държавния бюджет.