Социалният министър Тотю Младенов запозна депутатите от парламентарната социална комисия с проекта за пенсионна реформа, който в момента се съгласува с отделните министерства и със социалните партньори.

Предстои обсъждане и в тристранния съвет, а също и запознаване на парламентарните групи.

Сред основните моменти на набелязаната пенсионна реформа са разширяване на обхвата на осигурените лица и засилване на контрола върху спазването на осигурителния кодекс.

Има много задължения към НОИ от доста време, което означава, че хората, които са потърпевши, прекъсват осигурителни права. Затова ще бъде въведен по-строг контрол както на входа, така и на изхода, категоричен е Тотю Младенов.

Той съобщи още, че се предвижда намаляване на възможностите за ранно пенсиониране и затягане на контрола по отпускане на инвалидни пенсии. Водещата роля в това отношение се предвижда да бъде на НОИ.

Реформата предвижда да бъде дадена на хората възможност да бъдат на пазара на труда по-дълго, подчерта още Младенов.

Той конкретизира, че при преценка на вариантите за увеличаване на възрастта за пенсиониране или за увеличаване на осигурителния стаж, везните са натежали към запазване на възрастта за пенсиониране на сегашните нива (63 години за мъжете и 60 години за жените) и увеличаване на осигурителния стаж, както за мъжете, така и за жените с 3 години.

Проучване на НЦИОМ от днес:
26% от работещите българи смятат, че няма да успеят да съберат необходимия им за пенсия осигурителен стаж.
Същият брой българи са сигурни, че ще успеят да се пенсионират.
41% пък не могат отсега да преценят дали ще успеят да наберат необходимия им осигурителен стаж.
Само 6% са категорични, че биха работили и след навършване на възрастта за пенсиониране.
                               Още...

Предвижда се въвеждане на бонусни системи за хората, които се пенсионират, без да им достига трудов стаж, ще има корекция на пенсията и обратното - за тези, които остават на пазара на труда по-дълго, ще се дава по-голям размер на пенсията.

Тотю Младенов подчерта, че чрез реформата ще бъде изпълнена стратегия „Европа 2020" по отношение на осигуряване на по-голяма заетост на хората на възраст между 20 и 64 години.

Младенов посочи, че според социологическо изследване, 39% от работниците и служители твърдят, че биха желали да работят по-дълго, отколкото е предвидено сега като осигурителен стаж и възраст.
Проектът предвижда създаване на възможности на хората над 55 години, изтъкна още Младенов.

„Правим пенсионната реформа, изхождайки от европейския принцип, че пенсията е право, а не задължение", добави Младенов.

Той отново съобщи, че 60% от плащанията, които се правят в момента за пенсии и обезщетения, идват от данъците на всички българи и само 40% са от социални осигуровки, което ощетява допълнително други сфери, които са също много важни - като образование, здравеопазване, инфраструктура.

Реформата е съобразена и с демографската ситуация, посочи още Младенов.