Заради грешка на КЕВР от 4 години 274 малки ВЕИ производители са във фалит, изнудвайки ги да плащат по-скъп ток, съобщиха от Съюза на европейските производители на зелена енергия (СЕПЗЕ).

Засегнатите 274 фирми са в протестна готовност от това, че са дискриминирани от държавните институции. Това несправедливо заплащане на по-високи преференциални цени на ВЕИ съоръженията, изградени с пари от "схеми за подпомагане", е щета с хиляди левове на гражданството и фирмите от юли 2015 г. насам.

Държавата като организирана престъпна група за малките ВЕИ
Обновена

Държавата като организирана престъпна група за малките ВЕИ

Държавата убива малкия бизнес, скандират собствениците на малките ВЕИ-та

Цената на такса "задължение на обществото" трябва да е значително по-ниска от сегашната при правилно прилагане на закона, смятат от сдружението.

От СЕПЗЕ предупреждават за неправилното прилагане на разпоредбите на Закона за Енергетиката, облагодетелствало голям брой големи фирми.

Те подали писма до всички отговорни институции за тази несправедливост, довела до четири години плащане на значително по-скъп ток от обикновените граждани. От КЕВР засега няма коментар.
Водят се няколко дела за "мълчалив отказ" от даване на информация по различни поводи, като някои са вече спечелени на първа инстанция, припомнят от Съюза и обясняват казуса.

Държавата удари малките ВЕИ, олигарсите останаха, протестират собственици

Държавата удари малките ВЕИ, олигарсите останаха, протестират собственици

Откакто е приет §18 от Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на промените в Закона за Закона за енергетиката (ЗЕ) от 24 юли 2015 г. той се прилага неправилно и избирателно от КЕВР чрез ЕРП-тата. Тази разпоредба засяга единствено 274 малки фирми, подпомогнати по мерките от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), с капацитет от нищожните 23.47MW.

В България всички мощности от ВЕИ-та са общо 4187MW. Според данни на КЕВР те произвеждат едва 0.0008% от общото енергийно производство.

Проблемът се разкри при рутинен въпрос от депутат до КЕВР. Тогава се разбра, че точният брой засегнати от параграф §18 на Закона за енергетиката реално се прилага и съвпада с броя на 274 ВЕИ, подпомогнати по мерките от ПРСР. Скандалното е, че законът, създаден за премахване на двойното финансиране в "схемите за подпомагане" в Енергетиката, не се e прилагал към нито една "схема за подпомагане".

От Съюза на европейските производители на зелена енергия информират, че са получили официален и изчерпателен списък на "схемите за подпомагане" по реда на Закона за енергетиката и възобновяемите източници (ЗЕВИ) от Министерство на енергетиката, в който не фигурират мерките по ПРСР, които по същество са подпомагане за разкриване на нови работни места в селските райони, а не за изграждане на ВЕИ, както пише в целите им.

В списъка на схемите за подпомагане са изброени схеми, по които са получили финансиране голяма част от големите ВЕИ съоръжения. Тези схеми включват ПУДООС, КЛЕЕВИ, ЕБВР, Фонд Козлодуй, Програма "Енергийна Ефективност" на ЕИБ, програма "Феникс", ЕФРР, ФЕЕВИ и програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", изброяват производителите на зелена енергия.

От Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) не казаха колко са подпомогнатите по изброените "схеми за подпомагане", но получиха уклончив отговор. Причината - подпомагането се декларира на доброволен принцип и от АУЕР нямат изчерпателна информация.

Непопълването в коректен вид на исканията за издаване на Гаранции за Произход е престъпление по чл. 313 от НК. В резултат от неправилното прилагане на законодателството 274 фирми са в неплатежоспособност и фалит, пишат от браншовата организация.