С предложените изменения в Закона за съдебната власт се изпълнява стратегията за съдебна реформа. Дават се всички гаранции за независимост и безпристрастност, но и за отговорност пред обществото на съдиите, прокурорите и следователите.

Това каза министърът на правосъдието Екатерина Захариева на брифинг в Министерски съвет, след като внесе спорния Законопроект за съдебната власт.
Захариева изтъкна, че с промените на първо място се засилва ролята на съдийското самоуправление.

„Председателят на съда е пръв сред равни и на общите събрания на съдилищата се дават редица нови правомощия. Например изразяване на становище по заместниците на председателите на съдилища, възможностите да предлагат председатели на съдилища, правомощия да определят натовареността на председателите и заместниците също така например колеги, които са ангажирани в комисии по конкурси”, коментира министър Захариева.

По думите й е редно в конкурсните комисии да се включват съдии, които се ползват с доверие сред колегите си. „В частта за съдийско самоуправление нещо изключително важно е и възможността да бъде свикано общо събрание и да бъдат разгледани и обсъдени и организационни въпроси в системата”, каза още тя.

Във връзка с години наред критикуваното продължаващо командироване на съдии и прокурори, министърът уточни, че с предложения законопроект се ограничава възможността за командироване на свободни бройки и се дава възможност за командироване само тогава, когато съдия или прокурор е възпрепятстван. Периодът на командироването е регламентиран до шест месеца в годината.

Екатерина Захариева бе категорична, че с атестирането, с поставянето на оценка и с кариерното развитие се гарантира, че съдиите и прокурорите, които работят добре и работата им най-вече се оценява чрез техните актове – съдебни и прокурорски, ще получат кариерно развитие. Тя изтъкна, че до 80% от свободните места от така наречените вътрешни конкурси да бъдат за повишаване.

„Гарантираме, че ще се дава шанс не само за вертикалното преместване от окръжен съд в един град в окръжен съд в друг град, а за кариерно развитие”, каза още тя.

„Абсурдна е ситуацията в момента съдии и прокурори да се явяват на препитване по конспект. В крайна сметка съдиите и прокурорите говорят чрез своята работа и да се явяваш на препитване по конспект е абсурд”, коментира правосъдният министър. По думите й трябва да се направи оценка на досегашната работа на съответния магистрат, явяващ се на конкурс и уточни, че има ясно разписани правила за това какво точно ще се оценява.

Захариева призна, че в момента атестирането на прокурорите и съдиите се извършва формално, тъй като нямало съдия или прокурор, който да няма отлична оценка, а в същото време обществото не е доволно от правосъдието.

Екатерина Захариева коментира, че се въвежда централна комисия, която ще извършва всички атестации за прокурорите и съдиите.
Правосъдният министър коментира още, че премахването на предварителните проверки ще затрудни разследването на прокуратурата и затова те се запазват, но при писмени инструкции от страна на прокурорите какво се разследва и с каква цел.

Министър Екатерина Захариева заяви също така, че ПГ на ГЕРБ изцяло ще подкрепят законопроекта за Закона за съдебната власт, внесен от правителството, и изрази надежда, че при срещата с останалите парламентарни групи отговорните  политици биха подкрепили отговорните реформи.

Относно изказаните вчера от Лозан Панов, председател на ВКС, опасения на колегите му от Висшия съдебен съвет, че срокът за разглеждане на предложения законопроект е бил твърде кратък, министър Захариева отбеляза, че не приема тези аргументи.

Ние не можем да отлагаме безкрай тази реформа”, категорична бе Захариева.

Тя увери, че няма напрежение между нея и Висшия съдебен съвет и отбеляза, че от видяното от нея става видно, че критиките са били за текстове, предложени от самите тях. Министър Захариева изрази надежда законът да не е използва за политически цели и настоя за конструктивни критики от страна на ВСС.