Здравният министър е определен за компетентен орган, който да разрешава износа на защитни средства съгласно европейския Регламент 2020/568.

Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3" с промени на РМС № 159 от 2020 г. за предприемане на мерки във връзка със заболяването COVID-19, изменено и допълнено с РМС № 189, 204 и 274 от 2020 година.

Министърът на здравеопазването разрешава износа на определени продукти (защитни очила и визьори, предпазни средства за устата и носа и защитни облекла). Това става при условията и реда, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 на Комисията от 23 април 2020 г. за извършване на износ на определени продукти след представяне на разрешение за износ.