Преходът към зелена енергия не трябва да е за сметка на конкурентоспособността на българската икономика. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров и с представители на ръководството на синдикалната организация.

По негови думи страната ни работи за постигането на обявените цели за превръщане на Европа във въглеродно неутрален континент, но трябва да бъдат ясни и мерките за насърчаване на нашата конкурентоспособност, тъй като става въпрос за огромни инвестиции.

"Зелената сделка" в рамките на Европейския съюз и нейното отражение върху българската енергетика беше сред водещите акценти на срещата.

Според президента комплексът "Марица-изток" дава независимост и суверенитет на България, тъй като произвежда между 40% и 60% от електроенергията у нас. Той подчерта, че суровините, технологията и инсталациите са български.

Над 600 млн. лв. дължи ТЕЦ "Марица-изток" 2 на БЕХ

Над 600 млн. лв. дължи ТЕЦ "Марица-изток" 2 на БЕХ

Основният проблем на централата били разходите за емисии

Той прогнозира, че резултатите от т.нар. "Зелена сделка" означава повишение на цената на емисиите и изискванията към енергийните централи, използващи въглища. Това изправя страната ни пред сериозен проблем, с оглед тежкото финансово състояние на "ТЕЦ Марица-изток 2", изрази безпокойството си Радев.

На срещата беше подчертана необходимостта от по-голяма активност на българското правителство за присъединяването на страната ни към европейските програми за въглищните региони в преход и изработването на ясна стратегия за развитието на енергетиката.

Участниците в дискусията бяха единодушни, че България е в ключов момент за определяне на перспективите за развитие на своята енергетика и са необходими съгласие и единна политика за гарантиране на енергийния баланс и енергийната сигурност в страната.

Според КНСБ в идващите години страната ни е застрашена да се превърне от регионален износител на електроенергия в крупен вносител, ако няма яснота за бъдещето на използващите въглища електроцентрали, на АЕЦ "Белене" и т.н.

Рано или късно затваряме въглищни централи

Рано или късно затваряме въглищни централи

България разчита на тях и е с относително нисък БВП, обяснява енергиен експерт

Сред темите на разговора бяха и проблемите, пред които е изправен т.нар. втори стълб в пенсионното осигуряване. Обща бе позицията, че след като осигуряването във втория стълб е задължително за гражданите, трябва да се гарантират техните права.

От КНСБ настояха да се въведе пожизненост на пенсиите от втория стълб, както и да има представителство в КФН.

Те призоваха за усъвършенстване на правната рамка у нас при сключването на колективни трудови договори за ефективно намаляване на социалните неравенства. Пламен Димитров настоя и за криминализиране на действията срещу правото на сдружаване на работниците.

По време на срещата представителите на КНСБ връчиха на президента пакет от мерки за повишаване на ефективността на борбата със сивата икономика.