Равното заплащане за един и същ труд все още не е реалност за работещите жени и мъже. Това е един от основните изводи в проекта на доклад за равнопоставеност на мъжете и жените в България за 2018 г., който е публикуван за обществено обсъждане.

Разликата в заплащането на мъжете и жените е най-голяма в здравеопазването и социалните дейности - 28 %. Според НСИ разликата в заплащането по пол за 2017 г. общо за България е 12,7 на сто.

По данни на националната статистика средната заплата на мъжете е 1 150 лева, а на жените 920. За целия период от 2010 до 2017 година средното възнаграждение на мъжете е по-високо в интервал от 24 до 27 %.

Разликата в заплащането означава, че жените работят безплатно от 3 ноември

Разликата в заплащането означава, че жените работят безплатно от 3 ноември

Жените и мъжете са равни. Това е една от фундаменталните ценности на ЕС

Част от причините са от стереотипи, които влияят в избора на образование, особено за момичетата, които се насочват към типично женски професии, а те по неписано правило са по-ниско платени - учители, продавачи и работници в текстилната промишленост, шивачки.

Според авторите на документа ползването на по-дълъг отпуск по майчинство и трудното балансиране на работата и семейните ангажименти също забавят кариерното развитие на жените.

България за трета поредна година отчита тенденция за намаляване на въпросната разлика. По данни на Евростат тя намалява от 15,4 % през 2015-а на 13,6 % през 2017-а при средно за тази година 16 процента за ЕС.

Според документа равенството на жените и мъжете засяга всички области. В страната ни бе приет Закон за равнопоставеност на жените и мъжете е важна стъпка към видимата промяна.