Наднормено запрашаване на въздуха е измерено вчера в 13 града на страната.

Фини прахови частици извън нормата са регистрирани в Благоевград, Бургас, Горна Оряховица, Враца, Видин, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Кърджали и Шумен, показват данните на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда.

Стойностите са между 1,2 и 2,46 над средноденонощната норма. Най-високите са били в пловдивския район „Тракия”. След него се нареждат стойностите, измерени от станцията в столичния квартал „Хиподрума” - 2,18.

Високи стойности над 2 са измерени в бургаския квартал „Долно Езерово” – 2,07; Смолян – 2,3; Перник – 2,1; София – Павлово – 2,01.

Причина за превишенията на средноденонощната норма на фини прахови частици е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.