Близо 170 автомобила, паркирали върху пясъчни дюни в границите на природни забележителности, установи РИОСВ-Бургас през летния сезон.

До момента са приключени 37 акта, като предстои да бъдат финализирани други 113. Наложените глоби са за нарушения, свързани с разораване на пясъчни дюни и разполагане на преместваеми обекти върху тях. Това са и най-често констатираните нарушения в периода от 1 юни до 15 септември.

По постъпили сигнали за периода 10-15 юли на морски плаж "Златна рибка" в Созопол са извършени проверки, които установили над 150 автомобила, паркирани върху пясъчните дюни.

Зоната е част от границата на природна забележителност "Пясъчни дюни между къмпингите "Златна рибка" и "Градина" - защитена територия, за която със заповедта за обявяване има въведена забрана за влизане, преминаване или престой на моторни превозни средства с изключение на случаите на допустимо строителство.

При извършена планова проверка в границите на природна забележителност "Пясъчни дюни в района на ММЦ", гр. Приморско са установени 17 автомобила в нарушение на режима на защитената територия.

Изискани са справки за собствениците, след което са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и в законоустановения срок ще бъдат приключени преписките, образувани за нарушения по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

От извършените проверки по време на активния туристически сезон, по реда на ЗЗТ са образувани още:

  • Три преписки за нарушения, свързани с разораване на пясъчни дюни в поземлен имот в границите на природна забележителност "Пясъчни дюни между къмпингите "Златна рибка" и "Градина";
  • Една преписка за оргaнизиране на къмпинг
  • Три преписки за разполагане на преместваеми обекти в границите на ПП "Странджа" без съгласуване по реда на ЗЗТ

 За извършените нарушения също предстои да бъдат наложени глоби.

Проверка установи коли, кемпери и каравани върху дюни на плаж "Крапец-Север"

Проверка установи коли, кемпери и каравани върху дюни на плаж "Крапец-Север"

Табели, указващи защитената зона, липсват