Сключени са 35 договора за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г". Те са на стойност близо 16 млн. евро, което представлява 47% от общия бюджет на програмата, възлизащ на над 34 млн. евро.

Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и съпредседател на програмата Деница Николова при откриването на Четвъртия съвместен комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество, който се проведе в гр. Ниш.

Николова отбеляза, че преобладават инвестиционните проекти, като основни бенефициенти са общините. "Интересът за кандидатстване по първата покана бе много голям, като бяха подадени общо 388 проектни предложения", отчете още заместник-министърът.

Деница Николова отбеляза, че до края на годината предстои обявяване на нова покана за кандидатстване с проектни предложения, с което ще се разпредели целият останал бюджет на програмата до края на плановия период.

Една от новостите, по които се работи в момента, е възможността за електронно кандидатстване.

Предстои и приключване на Програмата за програмен период 2007-2013 г. "Последните проекти за стария програмен период приключиха успешно в края на миналата година, като към 30 април 2017 г. платените и сертифицирани средства възлизат на близо 27 млн. евро, което представлява 94,1% изпълнение на Програмата", допълни Николова и отбеляза, че са реализирани 154 проекта.

Членовете на СКН бяха информирани за напредъка по изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. и имаха възможността да обсъдят концепцията, ключовите елементи и времевия график на Втората покана за набиране на проектни предложения.