На днешното си заседание общинските съветници в Пловдив гласуваха годишния план за приватизация за 2008 година.

Ще бъде продадена общинска фирма „Бъдеще" и ще бъде довършена приватизацията на „Ритон".
Предвижда се и продажбата на складови и магазинни помещения. Общо очакваните приходи от приватизация за 2008 година са в размер на 2 и половина милиона лева.

Общинските съветници решиха още, че Многопрофилната болница за активно лечение и долекуване „Доктор Киро Попов" в Карлово ще бъде проверена за начина на управление.

Проверката ще се направи след сигнали и оплаквания от лекари - хирурзи и граждани от ръководството на управителя доктор Христо Пелев.
Ще бъде създадена контактна група от общински съветници, които да имат право на всякакъв вид информация относно проблемите и начина на работа в болницата.