22 дела по жалби на граждани са образувани в административния съд в Стара Загора. Жалбите са срещу заповедите на кмета на града Живко Тодоров за премахване на незаконни постройки в квартал "Лозенец".

Припомняме, през 2014 година при първата такава акция по събаряне на незаконни постройки в квартал "Лозенец" имаше напрежение и се стигна до сблъсъци.

За събаряне през 2015 - 2016 година бяха предвидени общо 26 постройки, като част от тях обаче бяха премахнати преди акцията на общината от обитателите им.

Сега някои от жалбоподателите смятат, че може да получат удостоверение за търпимост на имотите и ще опитат да докажат това в съда. Според издадените констативни протоколи от общината е прието, че постройките са незаконни, тъй като нямат строителни книжа.

Всички дела ще се гледат през октомври и ноември месец, като жалбите са подадени в законовия срок - до 29 септември, след като заповедите на кмета бяха издадени на 29 август.
Тогава кметът Живко Тодоров подписва заповеди за премахване на общи 52 постройки.