Над трийсет хиляди лева за провеждането на летни лагери за децата от социалните домове осигурява община Варна, съобщи пред радио Варна Здравко Марков, директор на дирекция "Социално подпомагане и жилищна политика".

В лагери през започващото лято ще почиват децата от домовете "Княгиня Надежда" и "Гаврош", от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост, от социално-учебното професионално заведение "Анастасия - доктор Железкова".