Повече приходи в размер на 18 млн. лв. е заложила Столична община в проектобюджета за 2017 г. Това заяви ресорният заместник-кмет по финанси Дончо Барбалов по време на обществено обсъждане на проектобюджета за 2017 г. на Столична община. Според представените разчети очакваните приходи в общината са с общ размер 1,257 млрд. лв., толкова са и очакваните разходи.

Барбалов обясни, че единственият предвиден резерв е в размер на 6 млн. лв., който е за покриване на извънредни ситуации и е на разположение на кмета на Столична община. "Според закона бюджетът на общината трябва винаги да е балансиран, а единственото, с което разполага общината е резерв в порядъка на 5-6 млн.лв., с които разполага лично кметът на общината - за неотложни неща, които се случват през годината", коментира Барбалов. Той посочи, че за 2017 г. проектобюджетът, който ще бъде внесен в понеделник в Общинския съвет, предвижда запазване на основните приоритети на общината - градът да стане все по-добър и зелен.

Няма наредба, която да направи безплатен обществения транспорт при замърсен въздух

Няма наредба, която да направи безплатен обществения транспорт при замърсен въздух

Нужни са промени в наредбите на Столичната община

Столична община предвижда през 2017-та година значителни инвестиции в улична мрежа, значителни инвестиции в зелените системи на града, както и немалки инвестиции в енергийна ефективност и екологичен транспорт. "Очакваме повече приходи с 18 млн. лв. от данъци и от такси към общината. За 2016 г. изпълнението на приходите ни е 97% или с 29 млн. лв. повече. Имаме добра база, на която да стъпим и да се развиваме през 2017 г", категоричен бе Барбалов.

Той посочи, че очакват да се запази положителната тенденция от прихода от възмездно придобиване на имущество. "Очакваме по-добри приходи от такса смет, очакваме по-добри приходи от данъка за моторните превозни средства и очакваме много добра събираемост от данъка за таксиметровите превози", каза още той. По думите му приходите за общината от новия данък за таксиметровите превози ще е в размер на пет милиона лева. Припомняме, че СОС определи размерът на данъка за столицата да е 850 лв. годишно. 
В много градове на страната тексиметрови шофьори излязоха на протести срещу големината на налога, който се определя от местните парламенти.

Относно възможността правителствената криза да се отрази на строежа на третия лъч на метрото, Барбалов бе категоричен, че независимо от правителството проектите на Столична община се изпълняват добре. Той посочи, че важни за общината са и проектите за енергийна ефективност за образователната инфраструктура, където са предвидени 36 млн. лв. за енергийна ефективност на сградния фонд.

"Продължава изпълнението на интегрирания проект за градския транспорт - втора фаза. През тази година предстоят търгове за закупуване на 13 нови трамвая, търгове за рехабилитация на трамвайното трасе на "Цар Борис", както и цялото пространство между площад "Македония" и Руски паметник", заяви Барбалов.

Надявам се да не се отрази политическата криза на изграждането на третия лъч на метрото, за който са предвидени 223 млн. лв, заяви все пак Барбалов. Той посочи, че на този етап не вижда никакъв риск за спиране на строителството на метрото.

Бюджетът на общината за 2017 г. предвижда с три милиона лева повече за поддръжка на зелените площи и парковете в града. Увеличение има на средствата за Зоологическата градина, които достигат 2,2 млн. лв. Там се предвижда и изпълнението на Проект за цялостна рехабилитация на зоологическата градина.

Предвидено е удвояване на средствата за поддържане на междублоковите пространства. Общината очаква и с 2 млн. лв. повече приходи от глоби и санкции през 2017 г. Предвижда се и въвеждане на програмно финансиране в здравеопазването, като амбицията е да се обвърже финансирането от общината за общинските болници с постигането на определени резултати.