864 750 786 лева предвижда Столична община да изхарчи през 2008 година. Това беше съобщено днес на семинар за обсъждането на проекто-бюджета на общината.

Проектът е изготвен със заместник-кметовете по райони. Общината е увеличила собствените си приходи със 600 милиона лева, като през 2003 година те са били едва 246 милиона, докато сега те са 672.

Приходите от данъчните служби на общината са в размер на 216 милиона лева, от данъци и такси са събрани 201 милиона лева.

Като за проекти са предвидени 15,5 милиона лева чрез които ще може да се кандидатства по проекти за финансиране от ЕС.

5,5 милиона лева са предвидени за консултанти по тези проекти, които ще дадат гаранция, че проектите са годни за кандидатстване.

Бюджетът предвижда като основни приоритети екологията в София и чистотата, създаване на завод за третирането на битовите отпадъци, решаването на проблема с трафика, като 36 милиона лева ще бъдат заделени за ремонт на улици, 20 милиона лева ще бъдат отпуснати за създаването на нови пътни артерии, 108 милиона лева ще бъдат отпуснати за разширяването на метрото до Младост.