Слагат край на сагата с общата учебна база на Английската и Немската езикови гимназия в Бургас, съобщават от пресцентъра на общината.

АЕГ "Гео Милев" ще бъде преместена в сградата на СУ "Добри Чинтулов" в ж.к. "Изгрев", което от своя страна ще се пренесе в съседната на нея сграда на СУ "Йордан Йовков".

Целта на реорганизацията е да се подобрят условията и учебният процес в тези бургаски училища.

Докладната записка относно оптимизиранете на сградния фонд, който ползват СУ "Добри Чинтулов", "Йордан Йовков", АЕГ "Гео Милев" и НЕГ "Гьоте", ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Английската и Немската гимназия делят една сграда от 34 години. Ограниченият капацитет на сградата и пренаселеността в нея затрудняват нормалния учебен процес. Учебните занятия се водят на двусменен режим с намалени междучасия, а времето между двете смени е едва 20 минути.

Само в Английска езикова гимназия "Гeо Милев" в момента се обучават 800 ученици, докато общият брой на децата в СУ "Йордан Йовков" и СУ "Добри Чинтулов" е 600. В същото време капацитетът на сградния фонд на СУ "Йордан Йовков" е достатъчен да поеме учениците и на двете училища на едносменен режим на обучение, като всяко училище запази своята самостоятелност.

Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование в сградата на СУ "Йордан Йовков", ще се премести в тази на СУ "Добри Чинтулов", а за обезпечаване на профилираната подготовка на учениците с профил "Музика" от СУ "Добри Чинтулов" ще бъдат предоставени за ползване кабинетите на Центъра за подкрепа на личностното развитие в павилиона на ДГ "Веселушко".

Ще бъдат предоставени съответно 30 000 лева на СУ "Добри Чинтулов" и 40 000 лева на АЕГ "Гео Милев" за преместването и необходимите ремонти.