Жителите на Скравена ще имат пряк и бърз транспортен достъп до трасето на път I-1/Е79/ Мездра - Ботевград. Хората от селото и туристите, посещаващи манастира "Св. Николай", ще имат връзка с републиканския път.

Председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски и инж. Иван Досев, член на УС на АПИ, се срещнаха с представители на инициативен комитет от Скравена във връзка с модернизацията на пътя Мездра - Ботевград.

Както е и в момента достъпът до храма ще се осъществява чрез общинския път SFO I-1/3065/ Новачене - Ботевград/Скравена - в. з. Лозята, който се отделя от първокласния път I-1 при село Скравена. След като завърши модернизацията на трасето Мездра - Ботевград преминаването ще е чрез пътен надлез при 189-ти км като пресичането с общинската пътна мрежа ще бъде безконфликтно на две нива. Новият пътен надлез ще е на около 3 км от село Скравена.

Агенция "Пътна инфраструктура" е приела предложението на община Ботевград вместо кръгови кръстовища ще се изградят съоръжения на две нива, с което ще се повиши пътната безопасност предвид нарастващия тежкотоварен трафик и очакваното увеличение на автомобилното движение в следващите години.

С изграждането на новото трасе на път I-1 движението в участъка в района на с. Скравена и с. Новачене ще се осъществява безопасно и удобно като са предвидени следните пресичания на две нива:

  • Пътен възел "Люти дол" при 175-ти км;
  • Общински път ОП SFO 1093 с. Новачене - с. Боженица /пътен възел Новачене/;
  • Ведомствен път Скравена - Кариера при 187-ми км, който ще е надлез над новия път;
  • Общински път SFO 3065/I-1 Новачене - Ботевград/Скравена - в. з. Лозята при 189-ти км /надлез Трудовец/;
  • Селскостопански подлез при 190-ти км;
  • Пътен възел "Ботевград" при 193-ти км.