В началото на септември Областно пътно управление - София ще представи на областния управител на Софийска област доклад за дейността и състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на областта.

От началото на годината досега в ОПУ-София са постъпили 7 писма от Областна администрация Софийска област и на тях е отговорено. Последното е от 6 юли 2018 г. и на същото е отговорено на 17 юли 2018 г. Агенция "Пътна инфраструктура" прави това уточнение по повод изнесените днес твърдения, че липсва комуникация между областното пътно управление и областната администрация.

От началото на годината до момента около 52 млн. лв. са осигурени за текущо, превантивно и зимно поддържане на републиканските пътища в Софийска област. От тях близо 11,7 млн. лв. са за зимното поддържане на пътната мрежа, а около 40 млн. лв. за текущи и превантивни ремонтни дейности на автомагистралните участъци на територията на областта, първокласните, второкласните и третокласните пътища.

Бюджетът на областните пътни управления са част от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" и дейностите, които се възлагат са на база задания, които се утвърждават в зависимост от необходимостта и разполагаемия финансов ресурс за годината.

Републиканските пътища на територията на Софийска област са 1 508,494 км. От тях автомагистралите са 137,417 км, І-ви клас - 317,698 км, ІІ-ри клас - 350,567 км, ІІІ-ти клас - 643,283 км, пътни връзки и възли - 59,529 км.

Илиан Тодоров чака 10 месеца отговор от институциите за пътищата в Софийска област
Обновена

Илиан Тодоров чака 10 месеца отговор от институциите за пътищата в Софийска област

АПИ и пътното управление отказват информация на областния управител