Екипите на Българския червен кръст учат доброволци как да се справят при наводнения.

Учението се провежда в района на Кресненското дефиле и цели да повиши подготовката за реакция при наводнения както на доброволните екипи на БЧК, така и на новите членове. 

Демонстрациите ще обучат желаещите как да боравят със спасителни въжета, как да преминат на река, както и какви действия да предприемат по издирване и спасяване при наводнения. Учението на БЧК включва и оказване на бърза помощ и евакуиране на пострадали при наводнение.

Учението се провежда в поречието на река Струма - в Кресненското дефиле, защото там условията са подходящи за провеждането на учението. Участие в него ще вземат 60 доброволци от областните организации на БЧК в страната.