Безработицата в Благоевградско се увеличава с бързи темпове и вече е над 9%.

От Регионалната дирекция по трудова заетост съобщават, че най-много съкратени има в отраслите строителство, туризъм, шивашка индустрия и услугите.

Близо 16 000 от активното население в благоевградска област са без работа, а точният брой на скритата безработица не може да бъде пресметнат.

Основна причина за драстичното увеличаване на безработицата в района е завръщането на българи от чужбина, като те там също за били съкратени при финансовата и икономическа криза.

300 са общо свободните места в Бюрата по труда.