Безработицата в Ловешка област продължава да е с над 5 пункта по-висока от средната за страната, съобщи БНР.
Средната работна заплата в региона през второто тримесечие е 584 лева. За обществения сектор тя е 669 лева, а за частния - 549 лева.

Спрямо първите три месеца на годината средната работна заплата в Ловешко се е увеличила с 3 процента. Най-високи трудови възнаграждения са получавали наетите в отрасъл "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения". Те са вземали с почти 54 на сто повече от средната за областта заплата. В обществения сектор най-много са получавали служителите в сектор "Държавно управление".

Макар и с малко, безработицата в Ловешка област през последния месец е намаляла, съобщиха от регионалната дирекция по заетостта.
15,9% са регистрираните безработни, което е с повече от 5 пункта повече от средното за страната.