Системата за ранно предупреждение при извънредни ситуации и бедствия BG-ALERT предстои да бъде тествана днес на територията на цялата страна. 

При провеждането на всеки тест в продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.

Тестовете имат за цел да се провери функционирането на системата, както и населението да придобие представа за начина, по който изглеждат тези съобщения в мобилните устройства.

Тестват BG-ALERT в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

Тестват BG-ALERT в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

Тестовете ще бъдат проведени между 12.00 и 12.30 ч.

Припомняме, че системата беше тествана между 7 и 23 ноември в различните области. 

Грешка на служител доведе до масова паника на 1 ноември, когато непредвидено множество граждани получиха неочаквани съобщения, придружени със силен звуков сигнал.