10.05% e равнището на безработицата в Благоевградска област към 31 август.

Данните сочат, че броят на останалите без работа в Пиринско е с два процента над средното за страна. Това каза на пресконференция директорът на Агенцията в заетостта в Благоевград Станислава Поповска.

Най-голям процент на безработица - 41.39% е регистриран в община Белица, следва община Якоруда с 34.51%. В Разлог безработицата е 21.17%.

Най-нисък дял на търсещите трудова заетост през последния месец се наблюдава в общините Сандански, Благоевград и Кресна.

Данните сочат още, че през отчетения период в Бюрата по труда в цялата област са заявени общо 432 свободни работни места, от които 92% са заявени на първичния трудов пазар.

Най-много свободни позиции са обявени в сферата на промишлеността и шивашката индустрия. През последния месец чрез посредничеството на Бюрата по труда в Пиринско работа са успели да си намерят 372 лица.

Само през август безработните в Пиринско са се увеличили с 2.7%. Най-висок е делът на останалите без работа, които са с средно или по-ниско образование.

Като цяло статистиката сочи, че 36.8% от безработните в областта са хора над 50 години.

В Агенцията по заетостта в Благоевград не са получавани уведомления за предстоящи масови съкращения на работници.