1669 блока са санирани по Националната програма за енергийна ефективност от нейния старт до края на март тази година. Общо 2022 сгради в цялата страна имат сключени договори за целево финансиране с Българската банка за развитие.

В момента се извършват строително-монтажни дейности по 138 сгради. 91 са на етап техническо обследване, за 7 е обявена обществена поръчка за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, а още 100 са с обявена обществена поръчка за строително-монтажни дейности. По 17 сгради няма започнати дейности.

В общините Бургас, Благоевград и Пазарджик са обновени всички жилищни блокове със сключени договори за целево финансиране. В Бургас завършените сгради са 205, в Благоевград - 143, а в Пазарджик 41.

Отпускат още 33 милиона лева за саниране

Отпускат още 33 милиона лева за саниране

Средствата са насочени към 19 малки общини

Сред останалите общини, където има сключени договори за целево финансиране, с най-много въведени в експлоатация блокове са Хасково - 82, Стара Загора - 72, София - 55, Пловдив - 50 и Перник 40.

В община Хасково от 110-те сгради с договори за финансиране се работи по 6, 10 са на етап техническо обследване, а за 12 сгради е обявена обществена поръчка за строително-монтажни работи.

В процес на обновителни дейности са последните 3 сгради с договори в община Стара Загора, както и последната сграда в община Перник.

В София 166 сгради имат договори с ББР за целево финансиране, като от тях се работи по 42, 32 са с обявена обществена поръчка за строително-монтажни работи, а 30 са в техническо обследване.

Реновират се и 13 сгради в Пловдив от общо 73. 4 жилищни сгради в общината са на етап техническо обследване, а за пет има обществена поръчка за строителни дейности. обследвания.

До средата на 2019 г. готови сградите, които се санират по Националната програма

До средата на 2019 г. готови сградите, които се санират по Националната програма

В рамките на програмата са били заети около 70 000 лица