Нови близо 33 млн. лева ще бъдат инвестирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в мерки за енергийна ефективност в 32 проекта на 19 общини.

Предстои да се сключат договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране. Одобрени са проекти на общините Троян, Златоград, Мездра, Крумовград, Белоградчик, Девин, Поморие, Разлог, Свиленград, Нови пазар, Ботевград, Севлиево, Малко Търново, Елхово, Генерал Тошево, Пещера, Карнобат, Попово и Берковица.

Проектите включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилища, сгради от общинската и държавната администрация, както и общинската образователна, социална и културна инфраструктура.

Процедурата цели да се подпомогне изпълнението на мерките за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Целта е да се подобри енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.