С 900 000 лв. по-малко в общинския бюджет разполага община Добрич заради жалба на областния управител във връзка с приета Наредба за местните данъци и такси от общинския съвет, информира БНР. 

Същата наредба е била гласувана и във всички останали общини, като само според областния управител на Добрич тя е незаконна.

Областният управител на Добрич Красимир Кирилов изразил несъгласието си с общо четири от предвидените промени в Наредбата за местните данъци и такси, като Административният съд в Добрич счете, че жалбата му е основателна.

По думите на финансовия заместник-кмет на община Добрич Елка Димова всичките 264 общини в България са приели същите промени, без срещу тях да са внасяни жалби.