ЧЕЗ Разпределение България извършва планирана рехабилитация и модернизация на разпределителните мрежи, които доставят електрозахранване на населените места в район Панчарево, за да осигури качествено електрозахранване през предстоящия зимен сезон. Предвижда се всички планирани дейности в района да приключат до края на месец ноември.

Профилактиката включва монтиране на кабелни сигнализатори за земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните. Целта е да се съкрати времето на прекъсванията на електрозахранването.

Провежда се и профилактика на трафопостовете, както и рехабилитация на възловата станция, захранваща с. Казичене.

Извършва се заснемане на съоръженията с дрон и термовизионна камера и се взимат мерки за привеждане на елементи от съоръженията в изрядно състояние.

В някои населени места в района се монтират дистанционни електромери, които ще позволяват постоянен мониторинг на мрежата и на качеството на доставяната електрическа енергия.

Налагат се планирани прекъсвания, които ще бъдат обявени чрез местната община. Причината е обезопасяването на съоръженията, за да се гарантира сигурността на служителите на ЧЕЗ по време на профилактичната дейност.

Непланираните прекъсвания се дължат на изкопни дейности на строителни фирми, които късат кабели на компанията при несъгласувана работа, на пожар в кабелна шахта, който нанесе сериозни поражения на електроразпределителната мрежа за голям брой клиенти, както и заради аварии в съоръжения, които не са собственост на ЧЕЗ.

В района няма аварийни прекъсвания, свързани с дейността на ЧЕЗ Разпределение.