Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на групова археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Петрич за срок от 10 години.

Археологическата недвижима културна ценност "Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи", с обща площ 1013,291 дка се намира в област Благоевград, община Петрич, село Рупите, местност "Кожух".

Кметът на Петрич иска държавна собственост за пътя до Хераклея Синтика

Кметът на Петрич иска държавна собственост за пътя до Хераклея Синтика

Мотивите - засиленият трафик и поддържане на доброто състояние на пътя

Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей в град Петрич.

Румен Радев ще популяризира по света античния град Хераклея Синтика край Рупите

Румен Радев ще популяризира по света античния град Хераклея Синтика край Рупите

Успехът на бизнеса все повече ще зависи от иновативни подходи, категоричен президентът