Басейнова дирекция - Пловдив започва процедура по отнемане на разрешителното за заустване на отпадъчни води на мандрата в село Маноле. Установени са нарушения на Закона за водите след сигнали за замърсяване на река Черна край селото.

За по-малко от 2 месеца сигналите за замърсяване на р. Черна са много, повечето от представители на медиите и жители в населеното място, посочват от Басейнова дирекция, като само от 3 март 2020 г. досега са извършени 5 проверки от РИОСВ - Пловдив и три пъти са се вземали проби.

Мандра изпуснала суроватка във водите на река Черна

Мандра изпуснала суроватка във водите на река Черна

Екоинспекторите проверяват дали има замърсяване

Установените нарушения са:

  • Незаконно заустване на непречистени отпадъчни води от предприятие за производство на млечни продукти, собственост на "Млечни продукти" ООД, гр. Пловдив;
  • Превишаване на емисионните ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води от предприятието в р. Черна, издадено от БДИБР;
  • Замърсяване на р. Черна по биогени (азотни и фосфорни показатели), когато предприятието извършва производствена дейност;

В ход са две административно-наказателни процедури. От страна на РИОСВ - Пловдив са издадени и две наказателни постановления на фирмата - през 2017 г. и 2018 г. на стойност съответно 4000 и 5000 лева.

Повреда в пречиствателна станция предизвикала замърсяване на река Черна

Повреда в пречиствателна станция предизвикала замърсяване на река Черна

В сигнала до РИОСВ се вижда променения цвят на водите

Дадено е предписание за реконструкция на пречиствателното съоръжение на обекта с изграждане на второ стъпало за пречистване.

Освен това РИОСВ - Пловдив е сезирала Областна дирекция "Безопасност на храните" относно установено освобождаване на суроватка като остатъчен продукт от производствения процес на дружеството в околната следа, за да предприемат действия като компетентен орган.

Пловдивската екоинспекция ще предприеме и действия по уведомяване на прокуратурата за установените случаи на замърсяване на р. Черна във връзка с проявения значителен обществен интерес.