Воден режим има и в най-малката община у нас - Трекляно, с около 350 жители, съобщава БНР.

Засегнати са 19 села в Кюстендилско. От общината обясняват, че водният режим се дължи на сушата и честите аварии по ВиК мрежата.

Някои от населените места и махали са извън обслужването на оператора "Кюстендилска вода" и за водоподаването им отговоря единствено общината.

От "Кюстендилска вода" посочват, че заради ниския дебит на водоизточниците режим на водата има в село Злогош, което е и с най-много жители. В Горни Кортен също имат вода в отделни часове.

"Няма сняг. Имаме много села, които са на режим. Има и много течове. Много къщи не се обитават и не се знае там водопроводите в какво състояние са. Когато имаме информация отстраняваме повредите, но не можем да стигнем до всички", обясни секретарят на общината Василка Кирилова.

Повечето от 19-те засегнати села в граничната община са на собствен водоизточник - каптажи. Заради сухата зима и намалелия дебит обаче те замръзват и водата не достига.