Дезинфекция на квартал с компактно ромско население ще се извърши от общината в Ямбол. В съобщението не се назовава името на квартала. Предвидено е операцията да приключи за два дни.

Предвижда се да се третират улици, дворове и жилищни площи. Кампанията е срещу заразни и паразитни болести.

Подобна дезинфекция се извършва за втори път през тази година в райони, населени с представители на малцинствени групи. Предстоящият етап от дезинфекцията ще обхване площ от сто декара.