На 30 юли 2021 г. Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Бургас е извършила проверка по сигнал за незаконен строеж на "Канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море", който отвежда битовите и фекални води в залива "Свети Яни" - намира се между плажа при устието на река Велека и централен плаж "Бутамята" в село Синеморец, община Царево.

Съоръжението е втора категория по номенклатурата на видовете строежи. Проверката е констатирала, че действително колекторът се използва и отходните води на селото се оттичат в морето.

РДНСК е установила, че това е в нарушение на издадена на 12 август 2008 г. заповед от същата институция - РДНСК Бургас - за забрана достъпа и ползването на въпросния колектор. Тази заповед е била потвърдена и с решение на Бургаския административен съд от същата година, оставена е в сила и с окончателно решение на Върховния административен съд от следващата година.

Освен това на 16 октомври 2008 г. от ДНСК е издадена Заповед за премахването на канализационния колектор, тъй като строежът е без необходимите за целта строителни книжа, според разпоредбите на ЗУТ.

В тази връзка и предвид бездействието на община Царево, е образувано административно наказателно производство срещу възложителя - кмета на община Царево, според разпоредбите в ЗУТ и ЗАНН.

Протест срещу смяната на статута на парцел в Синеморец

Протест срещу смяната на статута на парцел в Синеморец

Кметът на Царево Георги Лапчев нарече протеста политически

ДНСК е препратира сигнала по компетентност до МОСВ и РИОСВ Бургас.

От службата разпратиха и снимков материал:

Снимка 541939

Източник: РДНСК Бургас