Временно се спират строителните дейности в района на къмпинг "Арапя". Мярката се налага, след като на място беше извършена проверка от началника на ДНСК арх. Иван Несторов, експерти от РДНСК Бургас и Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас. Проверката беше инициирана по разпореждане на премиера Бойко Борисов.

При направената проверка на строежа в района на къмпинг "Арапя" е установено, че на място не е изграден комуникационно транспортен достъп. Съгласно изискванията на ЗУТ когато един обект се изгражда и се въвежда в експлоатация, той трябва има осигурен такъв достъп, а не коларски път.

Несторов констатира още, че сред одобрените документи липсва план за безопасност и здраве и разрешение от компетентните органи за строителство в гориста местност.

"Ще разпоредя на моите колеги от понеделник да направят необходимата проверка в община Царево, за да се установи има ли всички необходими документи, които да разрешат продължаване на строителството", заяви началникът на ДНСК.

Несторов допълни, че в момента строежът се спира временно, тъй като е от пета категория и затова на кмета на общината трябва да бъде връчена заповед за спиране на строителството, защото той е органът, който може да контролира изпълнението на тези дейности.

Проверката трябва да приключи в рамките на една седмица.

Засега спират строежите на "Алепу" и "Градина"

Засега спират строежите на "Алепу" и "Градина"

Това стана ясно при проверката на ДНСК

Както стана ясно по-рано днес, строителните дейности по къмпинг "Алепу" също се спират.

Проблемът там - възложителят и надзорът на дейностите не са изпълнили изискванията на закона и не са уведомили Дирекцията за национален строителен контрол, че геозащитното съоръжение е изградено. Такива строежи са от първа категория съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) те подлежат на контрол от държавните органи.

По думите на Несторов изграждането на брегоукрепителното съоръжение представлява първи етап от проекта. Вторият, за който разрешението за строеж е издадено от общината, включва строителството на три жилищни блока.

Предвид етапността на строителство на обекта независимият строителен контрол е трябвало да уведоми ДНСК или РДНСК за това, че първият етап е завършен и "Геозащита" - Варна да направи проверка за това дали изграденото геозащитно съоръжение отговаря на необходимите условия.

Началникът на ДНСК съобщи още, че след издаването на заповедта за спиране на строителството, експертите на дирекцията ще направят цялостен преглед на техническата документация. Следва да се установи дали съоръжението изпълнява своята роля.

Трябва да се направи мониторинг и чак тогава може да бъде разрешено строителството на жилищната сграда.

Има вариант и да не бъде разрешено, каза още шефът на ДНСК.

Засега спират строежите на "Алепу" и "Градина"

Засега спират строежите на "Алепу" и "Градина"

Това стана ясно при проверката на ДНСК

По отношение на строежа в района на къмпинг "Градина" Несторов обясни, че въпреки взетото от инвеститора решение за временно прекратяване на строителните дейности, ще се направи проверка как са разрешени, кой ги разрешил и дали всички издадени разрешения за строеж и одобрени проекти са съобразени със закона.

Ще направим проверка в Техническата служба на община Созопол и ако открием нарушения, обектът ще бъде спрян. Строителните книжа се издават за период от 5 години и ако има конкретни сериозни нарушения по тях, ще бъде сезирана прокуратурата, гарантира началникът на ДНСК.

Алармират за нов строеж до Алепу край Созопол

Алармират за нов строеж до Алепу край Созопол

Според институциите строителството било законно