Една българска поговорка гласи, че българинът го е страх да не се мине и да не настине - комфортът, топлината уютът през зимата е важна тема за всяко едно домакинство. За мерките на Столична община за предстоящия отоплителен сезон и как те ще рефлектират върху подобряване качеството на атмосферния въздух репортерът на News.bg Симеон Янев разговаря със заместник-кмета на София по екологични въпроси Десислава Билева.

Госпожо Билева на какъв етап е кампанията на Столична община за подмяна на старите печки на домакинствата? Колко души ще бъдат обхванати, колко са подадените заявления и от кои райони?

Първо искам да кажа, че Столична община изпълнява два много големи и мащабни проекта, с продължителност единият проект, който е ОПОС, е до декември 2023 г., а другият проект е до декември 2024. Това е много важно да се каже, защото проектите следват своята етапност, но въпреки това по проекта, който е финансиран по Оперативна програма "Околна среда", ние сме значително напред.

От 17 септември тази година стартирахме с монтажите на отоплителните устройства на домакинствата. Имаме подписани над 5000 договора с домакинства. До момента сме монтирали над 390 уреда, а до края годината очакваме да монтиране над 1000 уреда. Домакинствата имат право на избор - те могат да изберат пелетна печка, климатик, природен газ или Топлофикация като начин на отопление. Разбира се, най-голям интерес домакинствата са проявили към пелетните печки и към климатиците.

Какви са ангажиментите на хората, които са получили такава печка по програмата на Столична община? По-скъпо ли е отоплението на пелети?

Ангажиментите на всички домакинства са още, когато поддават своето заявление, те се запознават с нашите условия, както и на поканата, така и на договора, който сключват с нас. Най-важното нещо на домакинството е да се отоплява на дърва и въглища, след като ние му доставим напълно безплатно отоплителното устройство, той е длъжен в рамките на 5 години да се отоплява на него и да не ползва дърва и въглища.

Това са ангажиментите на домакинствата, да не се връщат, разбира се - най-важното нещо, отново на твърдо гориво, защото това е един от най-големите замърсители на въздуха. Така че това са основните ангажименти на домакинството и тук е моментът да кажа, че всички домакинства проявят разбиране. Дори вчера бях в "Подуяне" и един човек ми каза, че колкото и да е скъпо, за него е важно да дишаме чист въздух и да е екологично.

По отношение на скъпото, бих казала, че не съм съгласна, защото в момента те се отопляват на дърва и въглища, а и цените на електрическата, на топлинната енергия, на всичко се повишават. По отношение на пелетите, които взимат, трябва да кажем, че те сменят своята отоплителна система с малко по-енергоемка и със специален термостат. Там има регулиране на температурата, така че смятам, че тази ефективност допринася за това да е по-екологично и икономично за всяко едно домакинство.

Откакто съществува кампанията на общината колко са подменените стари печки? Как се възприема тази мярка от по-бедните домакинства и от етническите групи? Отворени ли са за промяна?

Надявам се, да. Ние правим непрекъснати кампании между тях. Миналата година 3 месеца бяхме във всеки един район, включително и в "Христо Ботев", и във "Факултета". Интересното е, че проявяват интерес, но е важно да се знае, че най-същественото нещо към тях е да имат документ за собственост на домакинствата. Така че говорим с тях, част от тях наистина имат документ за собственост на домакинствата, разбира ни, приемат го и да се надяваме, че това да продължи. Отново е важно да се знае, че ние от тази година, от януари месец и към настоящия момент, всяко едно домакинство може да поддаде заявление, за да му заменим отоплителния уред.

Имате ли сигнали за домакинства, на които са им били подменени старите печки, но въпреки това, те отново горят нерегламентирано отпадъци?

Не, към настоящия момент на сменените домакинства, които са над 390 към днешна дата, нямаме такъв сигнал, че са се върнали към стария начин на отопление. Надявам се и да не стане.

Предстои да бъде сключена процедура по доставката и монтаж на климатици. Колко души ще бъдат обхванати и какви са условията за това?

По отношение на климатиците те са елемент на проекта, който е по Оперативна програма "Околна среда". Там домакинствата имат право да изберат на какво да се отопляват - на пелети и на климатици. Всички домакинства, които са избрали климатици, сме сключили рамково споразумение с пет фирми и на заявленията, които са поддадени на сключените договори, ние ще възложим да им бъдат доставени климатици.

Тази мярка е част от общия проект, който ние реализираме, така че и климатиците са елемент на подмяна. Надяваме се до следващия отоплителен сезон да има подменени над 700 климатика на домакинствата.

Като мярка за ограничаване на горенето на отпадъци бяха пуснати и така наречените контейнери за текстил? Колко на брой са те в столицата, какво се случва с дрехите и като цяло правят ли ни по екологично отговорни?

Точно така. Текстилът с една промяна в Закона за управление на отпадъците стана като масово разпространен отпадък и Столична община още от 2018 г. с решение на Столичния общински съвет предприе редица мерки.

На територията на Столична община имаме 94 контейнера, които са разположение на 78 точки. Целта е да обхванем всички 24 района. Разбира се, това е изключително важно, защото по този начин ние предотвратяваме неговото нерегламентирано изгаряне, текстилът не трябва да бъде горен. Интересът е много голям, а това, което ме радва е, че хората все повече хвърлят в тези контейнери, защото количеството, което събираме тази година се увеличава.

Смятаме да увеличаваме броя на тези контейнери и надявам се по отношение на текстила Столична община предприе много навременни мерки, ние продължаваме с тях, дори ще ги разширяваме, така че да може всеки да хвърля текстила си на определеното за това място.

Каква е готовността за проверки на Столична община и какво замисляте за предстоящия зимен сезон, когато въздухът става нетърпим, особено в кварталите в близост до гетата?

Това е много важен въпрос, защото за мен контролът е неразделна част от това въздухът в София да е по-чист. Столичният инспекторат всяка година извършва контрол и на прага на отоплителния сезон той е много по-засилен по-отношение на чистата на въздуха. Правят се масови проверки - в момента заедно с кметове на райони навсякъде. Стартираме с това да контролираме всички автосервизи на какво се отопляват, съответно и гумите, които те събират, да не ги горят нерегламентирано. Така че се проверят всички автосервизи, нерегламентираното изгаряне на отпадъци, строителните обекти, защото знаете, че именно прахът и запрашаването също допринасят за това да се влошава качеството на атмосферния въздух.

Така че Столичен инспекторат извърша непрекъснати проверки. От началото на годината досега са извършени над 2200 проверки, а съответно имат съставени 79 административни акта за нарушения. Разчитам много на това и контролът ще продължи.

Миналата година ние стартирахме много мащабни проверки, заедно с Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и КАТ, тази година ние ще продължим и с тях, за да можем да засилим контрола в тези месеци от ноември до март с цел неутрализиране на допълнителните замърсители.

По-малко или повече са наложените глоби в сравнение с миналия отоплителен сезон?

Понеже сега сме на прага на този, интересното е, че само от октомври до ноември вече има над 79 акта и са повече в сравнение с 2020 г. Другото, което е важно да се каже е, че хората се възпитават по този начин и едното е корелация с другото, тоест повече са дисциплинирани и се опитват да спазват правилата, така че това е един добър знак и сигнал за нас.