И община Ямбол организира система за доставка на храни и лекарства на възрастни хора в ситуацията на извънредно положение заради коронавируса COVID-19.

Домашен социален патронаж - Ямбол ще извършва доставка на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се самотноживеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни.

Заявки ще се приемат от 8:00 до 17:00 часа на тел. 046/66 92 15 или 046/66 92 12.

От община Ямбол посочват, че служителите разполагат с 5 автомобила и призовават гражданите да не злоупотребяват и услугата да се използва само от хора, които наистина имат нужда от подкрепа в този труден момент.

Помощта е изцяло логистична. След получено обаждане екип ще посети нуждаещите се, които трябва да предоставят информация за продуктите или лекарствата, които желаят да им бъдат доставени.

Ръководството на община Ямбол призовава и всеки един от гражданите: ако възрастен човек се обърне за помощ към вас - отзовете се и бъдете съпричастни!