Около 500 декара земеделски земи са залети от високите дунавски води на територията на община Брегово.

Разливите са от прорезите, направени в дигите при пролетното пълноводие на река Тимок, информира БНР.

Нивото на Дунав продължава да се повишава. При Лом бяха измерени 8,65 м. Остава повишената готовност за изграждане на дига на западния кей на пристанището. Продължава и ремонтът на помпената станция в Добри дол. Не е нарушено снабдяването с вода. Качеството й се следи от Районната здравна инспекция.

С още 17 см се е повишило нивото на Дунав при Русе. Аварийните екипи на Гражданска защита и доброволци извършват денонощно наблюдение на дигите на реките в региона. За сега няма опасност от разливи.

При Силистра нивото на Дунав е 7,51 м. Само в отделни участъци има разливи. С пълна мощност работят помпените станции, за да се предотврати повишаване нивото на подпочвените води.