По данни от Електроразпределителните дружества към 12.00 ч. днес електрозахранването е прекъснато в четири селища на страната, сочи обобщената информация в министерството на икономиката и енергетиката.

Това са селата Изгрев и Божевче, Сливенско, и селата Чурен и Скобелево, Пловдивско. Причините са обледяване на мрежата или счупване на железорешетъчни стълбове в нощта срещу 6 януари.

Вчера бяха отстранени авариите в 57-те селища с продължително прекъсване на електрозахранването за над два дни, като частични прекъсвания останаха само в осем селища.

По нареждане на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров от 2 януари се създаде организация за събиране и обобщаване на информацията за електрозахранването в страната по три пъти на ден.

През тази седмица експерти на министерството проведоха разговори с ръководствата на Електроразпределителните дружества с настояване за бърза реакция при отстраняване на повредите по елмрежата.

В резултат от страна на дружествата бяха ангажирани допълнителни работни групи, сочи проверката на дирекция „Управление при кризи" в МИЕ.

Министър Петър Димитров поиска от ръководството на ДКЕВР да направи проверка дали Електроразпределителните дружества при допуснатите по-продължителните прекъсвания на елзахранването не нарушават изискванията по лицензиите си.

Отговорът и констатациите от проверката на ДКЕВР се очакват през следващата седмица.

ДКВЕР има правомощията да осъществява текущ контрол за изпълнение на лицензиите на ЕРП-та съгласно чл. 75 от Закона за енергетиката.