"РИОСВ - Благоевград започна административнонаказателно производство по реда на Закона за защитените територии за констатираните нарушения в "Мелнишките пирамиди". Прокуратурата и полицията също проверяват случая за наличие на данни за извършено престъпление. МОСВ ще осъществи правомощията си за извършеното административно нарушение". Това заяви вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, при проверка на място в защитената територия. Според него това ще доведе до санкция за фирмата, притежаваща строителната техника, която е заснета на мястото на извършеното нарушение.

Сандов изтъкна, че няма да остави в България да се унищожава природното наследство, защото то е най-добрата основа за правене на туризъм и добави, че е наше задължение да го завещаем на идните поколения. "Мелнишките пирамиди" са уникално място и трябва да го пазим и съхраняваме, а не заради нечии интереси да се унищожава. "Туристите идват в Мелник заради природното и културно богатство, а не защото има изградени паркинги", отбеляза той.

РИОСВ: Има нарушение в природна забележителност "Мелнишки пирамиди"

РИОСВ: Има нарушение в природна забележителност "Мелнишки пирамиди"

Когато разберат кой е нарушителят, ще му съставят акт

Припомняме, че преди Нова година по сигнал на министър Сандов беше установено нарушение в защитена територия - природна забележителност "Мелнишки пирамиди", което попада и в две защитени зони по НАТУРА 2000. Тогава министърът веднага разпореди проверка на РИОСВ - Благоевград и ресорните институции.

Министърът сподели, че продължава следенето на случая и очаква и други сигнали от гражданите.