"Зелени Балкани" са принудени да напуснат създадения от тях Посетителски център на Поморийското езеро, съобщават от организацията.

Това се налага поради изтичане на срока на договора за ползването му и отказа на Община Поморие за продължаването му въпреки заявеното желание от страна на организацията.

От "Зелени Балкани" посочват, че към момента имат едноличен отказ от страна на кмета на Поморие да бъде изготвен анекс за продължаване на стопанисването на Посетителския център. По тази причина те са настояли въпросът да бъде разгледан на сесия на Общинския съвет, но тъй като до момента няма отговор, се налага от 20 август да предадат Посетителския център на общината.

Те напомнят, че Посетителският център е създаден през 2010 г. по проект на "Зелени Балкани" и финансиран от GEF и Световната банка. Самото му създаване и цялостната работа на езерото са реализирани с подкрепата на десетки доброволци от над 15 страни. "Зелени Балкани" се надяват Центъра и занапред да бъде стопанисван като Посетителски център, насочен към опазване на езерото и популяризиране на неговото биоразнообразие, но подчертават, че след като го напуснат, няма да имат въздействие върху дейностите в него.

След преотстъпването на Посетителския център "Зелени Балкани" няма да имат отношение или въздействие върху персонала на Центъра или върху реализираните там дейности, посочват от организацията.

Те изразяват готовност да съдействат на бъдещия ползвател на Посетителския център "Поморийско езеро" и занапред той да го популяризира. Те са изразили и желание да дарят на Общината експозицията за биоразнообразието на Поморийското езеро в Посетителския център, за което обаче понастоящем имат отказ от страна на кмета.

От организацията изказват сериозни притеснения дали Центърът няма да бъде предоставен на други организации, регистрирани в частна полза, които многократно са изразявали позиция срещу опазване на езерото и имат стопански интереси, свързани със застрояването му.